ایجاد کارت های بصری زیبا و جذاب
تاريخ : دوم تير 1400 ساعت 18:09   کد : 107

کارت های بصری ( Flashcards )
کارت های بصری تعاملی در بستر HTML5 ، مجموعه ای از کارت های بصری زیبا و جذاب را ایجاد کنید که دارای تصاویر مرتبط با پرسش و پاسخ باشد. از این نوع محتوای تعاملی با H5P در سیستم های مدیریت یادگیری LMS از جمله Moodle ، WordPress ، Canvas  و ... استفاده کنید.

شرح :
این نوع محتوای تعاملی به مؤلفان اجازه می دهد تا یک کارت بصری واحد یا مجموعه ای از کارت های بصری را ایجاد کنند که هم سؤال و هم پاسخ دارد. دانش آموزان موظف هستند کادر متنی را پر کرده و سپس صحت راه حل خود را بررسی کنند.
 

برای بررسی و آزمایش بیشتر می توانید نمونه محتوای تعاملی تولید شده با استفاده از این ابزار را خودتان انجام دهید:
آیا برای شروع آماده هستید؟

مثال 1 : سوال
مثال 2 : مکان یابی

برای اجرای کامل محتوا و مشاهده تمام جزئیات آن بهتر است از مرورگرهای کامپیوتر استفاده کنید