برگزاری دوره تخصصی H5P مدارس فخر دانش و گوهران دانش
تاريخ : ششم شهريور 1400 ساعت 17:17   کد : 130

در سال تحصیلی 1401-1400 یک دوره تخصصی با پکیج الماس از طرف IRANH5P برای مدارس فخر دانش و گوهران دانش برگزار شد که تاریخ شروع آن 8 شهریور 1400 بود.
این دو مدرسه در شهر ارومیه واقع شده و از مدارس غیردولتی و به نام می باشند.

در این دوره که به مدت 28 جلسه 1.5 ساعته بود به آموزش تمامی ابزارهای H5P پرداختیم و به صورت تخصصی و ویژه بر روی مطالب و محتواهای درسی کار شد و طی هر جلسه از شرکت کنندگان پروژه خواسته می شد. بعد از پایان دوره دو ماه پشتیبانی داشتیم تا کلیه اشکالات و سوالات همکاران حل شده و به یک نتیجه مطلوب برسیم.

همچنین کلیه آموزش ها در بستر LMS و بیگ بلو باتن تشکیل شد و همچنین محیط تمرین و کار بر روی پروژه از طرف IRANH5P در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

این گروه را دکتر رزم آرا و دکتر عظیمی همراهی کردند و کلیه جلسات به صورت هدفمند و با ارائه طرح درس صورت گرفت.