علوم (دوم دبستان)
تاريخ : هشتم فروردين 1401 ساعت 20:28   کد : 145

تمرینات و سوالات زیر به صورت بازی تعاملی می باشد، فعالیت مورد نظر را انتخاب و انجام دهید.

چرخه زندگی پروانه کرم ابریشمچرخه زندگی قورباغهچشمه نور علوم  
 

جهت یادگیری ساخت محتوای تعاملی با ما تماس بگیرید.
آموزش صفر تا صد H5P
نصب و راه اندازی H5P و LMS
 ورود به اینستاگرام iranh5p