جایگذاری تصاویر به ترتیب صحیح
تاريخ : سوم خرداد 1400 ساعت 17:50   کد : 97

توالی تصویر ( Image Sequencing )
نوعی محتوای تعیین توالی تصویر مبتنی بر HTML5 که به طراح محتوا اجازه می دهد توالی تصاویر خود و شرح تصویر را به ترتیب خاص به محتوای خود اضافه کند. ترتیب تصاویر تصادفی خواهد بود و کاربران باید طبق توضیحات داده شده آنها را دوباره مرتب کنند.

شرح : 
نوع محتوای توالی تصویر، یادگیرنده را به چالش می‌کشد تا مجموعه‌ای تصادفی از تصاویر را طبق شرح وظایف مرتب کند.


برای بررسی و آزمایش بیشتر می توانید نمونه محتوای تعاملی تولید شده با استفاده از این ابزار را خودتان انجام دهید:
آیا برای شروع آماده هستید؟

مثال 1 : سیاره های منظومه شمسی
مثال 2 : چرخه زندگی پروانه

برای اجرای کامل محتوا و مشاهده تمام جزئیات آن بهتر است از مرورگرهای کامپیوتر استفاده کنید